Produkter
Referanser
Tjenester
Linker
Kontakt oss
Testlinker

Utviklet av : Yotta
English pages Change language to english

Referanser

Kunder: Systemer utviklet / vedlikeholdt for kunder:
 • Pota
  • PHP/oracle basert system for avviksrapporting og oppfølging av disse
  • Kunde: AGR Ability Group AS

 • Stillassystem
  • MS Access basert system for ordre og faktura som benyttes for all offshore/industri stillas 
  • Kunde: Dalseide & Fløysand Group AS
 • Inspeksjonsrapportering
  • PHP/MySQL - Utviklet for Dedico AS som en tilleggsmodul til webTiv. Benytter utstyr og dokumentmodul i webTiv
  • Kunde: Dedico AS

 • Produkt/ordresystem
  • PHP/MySQL webbasert produktregister med mulighet for forespørsler fra kunde. 
  • Kunde: Iso Products & Solutions AS

 • webTiv, system for planlegging og oppfølging av vedlikehold innen isolering, oveflate og stillas disipliner (ISO)
  • Utviket internt, men nå overtatt av Beerenberg Corp. AS
  • Vedlikeholdes av Yotta

 • Sertifiseringsdatabase
  • Regsistrering, utstedelse og oppdatert av sertifikater  for tilkomstteknikk
  • Utvikling og drift
  • Kunde: Soft Sertifisering ASWebsite Security Test