Produkter
Referanser
Tjenester
Linker
Kontakt oss
Testlinker

Utviklet av : Yotta
English pages Change language to english

Linker

  Link Beskrivelse
  Achievo Tool Kit Toolkit benyttet i webPub og webTiv
  Php scripting langauge "Open Source" scriptspråk benyttet i webTiv, webPub og svært mange andre applikasjoner
  MySQL Ledende SQL database som er "open source"
  Smarty templates Template / presentasjon rammeverk
  FCKeditor webbasert Html editor
Fungerer både med Firefox og Internet Explorer
Valid XHTML 1.0 Transitional W3C Markup Validation Service Benyttes for å teste "kvaliteten" på html kode
  Wamp webserver
 Ferdig satt opp webserver med mySql, PHP +++Website Security Test